Hogyan értelmezzük az álmok jelzéseit?Minden univerzális jelkép jelentése, a végtelenségig szárnyalt, és változatos, alkalomadtán eredeti jelentésükkel ellentétes értelmű is lehet. A felsőbb rendű én ugyanis az egyénre szabja az álmok képeit, és az illető saját életéből merített képekre bontja, ami kizárólag az álmodó részére fontos, mert mi álmodtuk az álmot, benne saját jelképrendszerünk és megérzéseink érvényesülnek. Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma álom.
Az álom összetett, mondhatni végtelen jelkép halmazok összessége. Természetére nézve lehet elemző, igazságszolgáltató, vagy gyógyító jellegű.
Az álmok többsége elemző típusú, bennük a finomtudat fűz megjegyzéseket a hétköznapi élet dolgaihoz, valamint a spirituális haladásunkhoz.

Hogyan emlékezhetünk az álmokra ?
Nyilvánvaló, hogy az álmok értelmezéséhez vezető első lépés, hogy emlékezetünkből előhívjuk azokat. Aki nehezen, netán sehogyan sem képes emlékezni álmaira, biztosra veheti, hogy jó időre elhanyagolta azokat, és tudattalanja feladta a küzdelmet, hogy átadja az üzeneteket a tudatos elmének. Ilyenkor az emlékezés kényszerét kell beprogramozni az agyunkban. Erre a legjobb módszer a megerősítés. Meditálás előtt,vagy elalvás előtt, határozottan kijelentjük, hogy emlékezni fogok az álmomra. A megerősítést háromszor kell elmondani, hogy beindítsuk a PROGRAMOT. Majd ismét 3-szor fennhangon, emlékezni fogok az álmomra. Majd azután ismét nagyon komolyan elmondjuk, hogy emlékezni fogok az álmomra.

Tehát 9 szer kell elmondani a belső parancsolatot.

Az emlékezett álmokat fel kell jegyezni ébredéskor azonnal. Tehát érdemes az ágy mellé készíteni egy papírt, és íróeszközt.


Több féle álmot különböztetünk meg:
Az álmok csekély hányada profetikus jellegű, ezek valamilyen jövőbeni eseményekre készítenek fel, és figyelmeztetnek. A jós álmok számaránya egyénenként erősen változó, jóllehet a becslések szerint egy-egy álom húsz, a jövőre vonatkozó utalást tartalmaz. De nem mindegyik jós álom jelentős. Némelyik kifejezetten lényegtelen, de mégis mind fontosak, ugyanis hosszabb időn át programozzák a tudatos elmét és a tudattalant, hogy képes legyen megfelelően fogadni és megoldani a jövőben azt a bizonyos helyzetet vagy eseményt.
Ezek nem szó szerint értendőek jövendölésre, mindössze arra hívják fel a figyelmet, hogy akire vonatkoznak, azzal történni fog valami. Fontossága felkészíteni valakit egy jövőbeni eseményre. Az álom akkor is felkészíti az álmodót az eseményre, ha az ébredés után már nem emlékezik rá.

Szimbolikus álom : Nem fejthető meg szó szerinti értelmezéssel, mert nincsenek benne igazi szereplők, és tárgyak. Képeiben, eseményeivel az álmodó személyiségének, valamelyik részét jeleníti meg. Ilyenkor az univerzális jelképek ősi bölcsessége segít.

Visszatérő álom : sok álom fel akarja hívni figyelmet a tartalmára, vagy lehetővé szeretné tenni, hogy megjegyezzük, ezért makacsul visszatér. Ez az álmodó számára hol egyértelmű, hol pedig nem. A visszatérő álmok rendszerint 3 - as csoportokban jelentkeznek. Néha csak részben azonosak, jelképeik viszont hasonlók egymáshoz. A fontos álom napokig, hetekig akár hónapokig is képes újból és újból megjelenni, mert valami elkerülte a figyelmünket. Ha megértettük a közleményt és megtettük a válaszlépéseket, azaz változtattunk a magatartásunkon, illetve hozzáállásunkon, a kérdéses álom nem mutatkozik többé. A visszatérő álmok általában megérzésekről szólnak, vagy jövőbe látók, valamely helytelen magatartást ellensúlyoznak, vagy valamilyen megrázó, negatív benyomást keltő esemény vagy történés következményei.

Csoportálmok : Haladóbb szellemi szinteket elérők közt alkalmanként előfordul, hogy többen ugyanazt álmodják, vagy ugyanarról álmodnak. Ilyenkor a felek egymáshoz igen közeli szellemi vagy érzelmi hullámhosszon élnek. Ez még azonban nem jelenti azt, hogy lelki társak is, nincsenek egymásnak rendelve.
Mindössze annyi biztos, hogy életük bizonyos időszakában, bizonyos szintekkel harmóniában léteznek, ezért hasonló eligazítást kapnak.

Álmainkat akkor értelmezhetjük helyesen, ha az álmok cselekményét rávetítjük az élet valóságában előttünk álló helyzetre.
Az álmok szerepe az, hogy megmutassák, miként cselekedhetünk jelenlegi helyzetünkben.

 

 


Elérhetőségeim:

Morgána jósnő és médium

Tel.: 06-30/746-4734 A számon magánszámos hívásokat nem fogadok! Köszönöm a megértést!

Cím: 1065 Budapest, Hajós utca 41. földszint 1. (hátul az udvarban)
E-mail: morgana7107@gmail.com


Jogi nyilatkozat

Hirdetés