MágiákÁltalam alkalmazott mágiák, főbb tevékenységi köröm megtekinthető ITT!


Manapság az emberek gyakran emlegetik a mágia szót. Ez az emberi evolúció következménye. A modern kor, a tudomány és a technika gyors fejlődésén kívül magával hozta a szellemi iskolák viharos fejlődését.


A Természet rendjében az ember kiváltságos faj. Idegrendszerünk van, amely képes tudatosítani a fizikai testünket életre keltő, adott mezőbe helyezett energia -és információ tartalmát. Mindezek azonban különböznek egymástól. Ezért hirdették már az ősi látnokok: én is, ti is, minden ugyanaz, és ez minden, ami létezik".


Az emberi idegrendszer nem csak tudatosítani képes saját kvantummezőjének energia- és információtartalmát, hanem mivel az emberi tudat végtelenül hajlékony és rugalmas - képesek vagyunk tudatosan megváltoztatni annak a mezőnek az energia- és információtartalmát, mely életre kelti fizikai testünket. A saját kvantummechanikai testünk energia és információtartalmát tudatosan megváltoztathatjuk, és ezzel kitágított testünk - környezetünk a minket körülvevő világ - energia- és információtartalmát befolyásolhatjuk. Elérhetjük, hogy bizonyos kívánságok megvalósuljanak körülöttünk.


Az ilyen tudatos változtatás létrehozója a tudat két lényegi (benne rejlő) minősége. A figyelem és a szándék. A figyelem energiával telít, a szándék átalakít. Bármire fordítjuk figyelmünket, az erősebben növekszik életünkben. Bármitől vonjuk el a figyelmünket, az sorvadni fog, szétesik és eltűnik. Másfelől a szándék előidézi az energia és információ átalakulását. A szándék kimunkálja a maga megvalósulását.


A szándék minősége a figyelem tárgyára vonatkozóan olyan eseménysorozatot szervez meg a térben és időben, amely a szándék magvalósulásához vezet, amennyiben a siker spirituális törvényeit alkalmazzuk. Azért lehetséges ez, mert a szándék a figyelemtámogató fénykörben korlátlan szervező erővé válik. Korlátlan szervező erő azt jelenti, hogy tér-idő események végtelen sorát képes szervezni egyszerre. Ennek a végtelen szervező erőnek a megnyilvánulását láthatjuk minden fűszálban, minden gyümölcsfa virágzásában, testünk minden sejtjében - mindenben, ami él.


Hogyan lehet valaki valódi mágus? Uralkodva a természet erején anélkül, hogy az megsérülne és elpusztulna - éppen ellenkezőleg, meghódítva annak akaratát.


A mágia az ÉN fejlesztésének tudománya, a mágikus technikák használata pedig azon képesség, hogy meghajlítsuk a "Valóságként" érzékelt tudatsíkot. A mágus teremtő eszköze az AKARAT. A mágus irányít, minden cselekedete tudatos, és előre megtervezett. A mágus ismeri saját cselekedeteinek karmáját, feladatát a világban, és ennek megfelelően alakítja lépteit.


A mágia megkívánja az erőfeszítést. A rituálék erősítik és irányítják a kozmikus erőket. A Mágia egy Isteni művészet. Ezért a mágusnak önmagát, és segédeszközeit világosan és tisztán kell tartania. Ismernie kell a rituálék jelentését és hasznát; a gondolatait mindig arra a célra kell irányítania, amit el akar érni. A céltudatosság a központi kulcs. A mágia hit. Aki a mágikus rituálékban nem bízik, vagy nem hisz, jobb ha egyáltalán nem kezd bele, hiszen nem fog eredményeket elérni.


A mágiáimnál a természeti erőket használom. Minden energiámat belerakom, hiszen annyit kapok vissza, amennyit adok, de ez így van az élet az élet minden területén is. Úgy gondolom, hogy lényegesen hatékonyabb, ha egyetlen ember hajtja végre, fontos elem ugyanis az egyéni átérzés.
Azok a lelki tényezők tehát, amelyek a mágia során működésbe lépnek, nagy mértékben befolyásolják a végeredményt. Ennek elkerülése érdekében minden esetben felszoktam hívni Vendégeim figyelmét arra, hogy engedjék el a negatív gondolataikat, félelmeiket, változtassanak a hozzáállásukon, legyen meg a kellő hitük, és akarják azt, amit elszeretnének érni. Csakis a tiszta akarat az, amely a sikerhez vezet, az akaratosság csak kudarcot vonz maga után.


A harmonikus hármas összhang nélkül - Szellem, Lélek, Test - egyáltalán nem mehetünk semmire. A mágia természetesen nem old meg minden gondot, problémát, de rendkívül hatásos fegyver. Fegyver, de nem az ellenfelünk tönkretételére szolgál. Aki hatalomvágya kielégítésére használja, az utat téveszt. A végső cél a világmindenségbe való beavatkozás.


A mágia ezerarcú. Van kötésmágia, gyertyamágia, Istennő mágia, sárkánymágia és még sorolhatnám. Ahány mágus, annyiféle mágia van. A mágia átlényegítő hatását mi sem bizonyítja jobban, minthogy kifelé irányul, és mások javára munkálkodik. Ez a képesség nem jogosít fel arra, hogy mások életébe beleavatkozzunk úgy, hogy ő nem tud róla. Ez is egy mesterség, amelynek van tisztelete, etikája, szabálya. A mágia alapszabályai közzé tartozik: senkinek ne okozz kárt. A rituális cselekedettekkel egyetlen lénynek se okozzunk kárt. A 3-szori visszaütés kozmikus törvénye ezen szabály alapja. Aki valamit kibocsát, háromszor kapja vissza, mindegy, hogy pozitív vagy negatív dologról van szó.


A mágia ritkán hat közvetlenül. A legtöbb rituálé csak bizonyos idő eltelte után hozza meg a kézzelfogható eredményt.


"A legfőbb törvényt tanítom most neked,
Jól gondold meg minden szavad és tetted,
Hallják a lények, és tudják szellemek,
A gonoszságot hiába keresed.
Évről évre forog a kerék,
Szeretettben élj és soha ne félj:
Ősi bölcsességet mondok most néked,
Tedd, amit akarsz, de ne árts senkinek.
A következő törvénnyel is jól vigyázz,
Mindaz amit teszel, vissza tér hozzád.
Háromszor három - a kerék forog,
Úgy legyen, ahogy te akarod.
Áldás kísérjen!"


Főbb tevékenységi köröm:


- Pénz- és sikermágia: állás, anyagi haszon, gyarapodás, jóakarat, jólét, jó szerencse, lehetőség, szerződés, termelékenység, új vállalkozás elindítása, üzlet felvirágoztatása, veszteségek, ellopott tárgyak visszaszerzése.

- Védelmi mágia: rossz szándék lezárása, kötések eltávolítása, otthonok védelme, üzletek vállalkozások védelme.

- Rontások, ártások levétele.

- Szerelmi varázslatok: vágyak felkeltése, lelkek egyesítése, mindez a szabad akaratba való be nem avatkozásával, szerelmi egyesülés megáldása, házastársi viták elsimítása, boldog párkapcsolat, jövendőbeli megismerése, hűség, a kedves figyelmének felkeltése, elnyerése.

- Betegségek okainak feltérképezése, gyógyító mágia.

- DNS megváltoztatása

- Asztrálprojekció


Tanfolyam

>>Mágia tanfolyam indul!


Elérhetőségeim:

Morgána jósnő és médium

Tel.: 06-30/746-4734 A számon magánszámos hívásokat nem fogadok! Köszönöm a megértést!

Cím: 1065 Budapest, Hajós utca 41. földszint 1. (hátul az udvarban)
E-mail: morgana7107@gmail.com


Jogi nyilatkozat

Hirdetés